Департамент містобудування
та архітектури

Харківської обласної державної адміністрації

на 2020 рік

 

НайменуванняКодУсього на рікРАЗОМ
Загальний фондСпеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ – усього x 5094800  1224000 6318800
Надходження коштів із загального фонду бюджету x 5094800  x 5094800
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т. ч. x   1224000 1224000
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000   1224000 1224000
Плата за оренду майна бюджетних уcтанов 25010300   1224000 1224000
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000      
(розписати за підгрупами)        
інші надходження, у тому числі:.        
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)        
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)        
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)        
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ – усього x 5094800 70000 5164800
Поточні видатки 2000 5094800 70000 5164800
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2110 4824000   4824000
Оплата праці 2110 3954100   3954100
Заробітна плата 2111 3954100   3954100
Грошове забезпечення військовослужбовці 2112      
Нарахування на оплату праці 2120 869900   869900
Використання товарів і послуг 2200 270800 70000 340800
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 15000   15000
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220      
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 41200 1084700 1125900
Видатки на відрядження 2250 1000   1000
Видатки та заходи спеціального призначення 2260      
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 232600   232600
Оплата теплопостачання 2271 199300   199300
Оплата водопостачання і водовідведення 2272 2300   2300
Оплата електроенергії 2273 31000   31000
Оплата природного газу 2274      
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275      
Оплата енергосервісу 2276      
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280      
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281      
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282      
Обслуговування боргових зобов'язань 2400      
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410      
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420      
Поточні трансферти 2600      
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610      
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620      
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630      
Соціальне забезпечення 2700      
Виплата пенсій і допомоги 2710      
Стипендії 2720      
Інші виплати населенню 2730      
Інші поточні видатки 2800      
Капітальні видатки 3000 57000   57000
Придбання основного капіталу 3100 57000    57000 
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 57000   57000
Капітальне будівництво (придбання) 3120      
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121      
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122      
Капітальний ремонт 3130      
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131      
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132      
Реконструкція та реставрація 3140      
Реконструкція .житлового фонду (приміщень) 3141      
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142      
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143      
Створення державних запасів і резервів 3150      
Придбання землі та нематеріальних акт ивів 3160      
Капітальні трансферти 3200      
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210      
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220      
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230      
Капітальні трансферти населенню 3240      
Надання внутрішніх кредитів 4110      
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111      
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112      
Надання інших внутрішніх кредитів 4113      
Надання зовнішніх кредитів 4210      
Нерозподілені видатки 9000      

 

 

Гаряча лінія департаменту
+38 (057) 700-36-48

Січень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31